Velkommen til Oppvekstportalen!


Dersom du er folkeregistrert i Skiptvet kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruke av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn). Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev. dersom du pr. i dag ikke er folkeregistrert i Skiptvet kommune), så kan du søke uten å være innlogget.


Ny søknad / Søknad om overflytting
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Det samme søknadsskjema benyttes ved søknad om overflytting til annen barnehage. Du trenger ikke logge inn for å søke plass eller overflytting.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten/MinID/BankID. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.
NB! Det er ikke mulig å endre en barnehagesøknad i perioden fra 1. mars til 1. april.

Tilbud om plass
Tilbud om plass vil bli sendt til oppgitt e-postadresse. For å svare på tilbud om plass, må du være innlogget med MinID/BankID. Dersom svar ikke foreligger innen fristen, vil tilbudet om plass bortfalle. Det er ikke mulig å svare på tilbud om plass etter at svarfristen er gått ut.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.